Logo
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8
 
# Share this page
 
 

  VoG's   * Entschuldigung, diese website ist noch nicht vollständig/korrekt übersetzt ... :-(

IFEG Local System

 
Koopvaardijlaan 44, 9000 Gent (Ostflandern) location
http://www.ifeg.be
Firmennummer: BE 0879.831.768
Gegründet: Freitag 1 Januar 1999

Diese VoG wurde von dem System zugegeben. Sind Sie Mitglied und/oder Manager des Vereins? Die Zugangsvoraussetzung hier.


Beschreibung
Uit recent onderzoek van de media en wetenschappers is gebleken dat er een relatie is - tussen het gezegde "Onbekend is onbemind" en de contacten van de autochtone gemeenschap met de islamitische bevolking - welke een nood aan hoogopgeleide moslimintellectuelen op de voorgrond brengt.

Aangezien imams een zekere invloed uitoefenen op hun toehoorders in de moskee en ook in de maatschappij.
En ook de onduidelijkheid die nog steeds heerst over de opleiding en het profiel waaraan imams moeten voldoen. Is het meer dan wenselijk dat zij beter gekend zijn en een degelijke opleiding genieten. Die opleiding kan het best in België gegeven worden.Tot nu toe komen de meeste imams uit moslimlanden.
Abdullah Demircioglu
Wat hun kennis van en verbondenheid met de moderne westerse samenleving hindert.
Deze imamopleiding heeft tot doel om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. De faculteit wil zowel aan moslims en niet- moslims
de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de islamitische wetenschappen zoals die historisch zijn gegroeid in de islamitische wereld.
Door het wederzijds begrip tussen verschillende culturen te stimuleren in een open en tolerante sfeer, wil de faculteit bijdragen tot de harmonische
ontwikkeling van onze hedendaagse 'maatschappij van diversiteit'. Concreet houdt dat ondermeer in dat diverse etnische groeperingen en
islamitische stromingen in het bestuur, het docenten-korps en de studentengemeenschap van de faculteit vertegenwoordigd zijn. De faculteit werd
opgericht met de bedoeling de kennis over de islam te verbreden en te verdiepen via een intensief studieprogramma waarin vooral de traditionele
studieonderwerpen van de islam vertegenwoordigd zijn. De studenten in een dergelijke mate stimuleren dat die hun bijdrage leveren voor de
opbouw en positieve ontwikkeling van de sociale maatschappij.

Rector Abdullah Demirçioglu

 


 
A
D
S

 

Werben (i)
 
VZW's ASBL's VoG's Powered by T-PI.be Alphabetisch Ankündigungen Kalenders Weblinks Anmelden Kontaktieren Sie uns Werben Info & Hilfe Webmaster tools Übersicht
SHARE THIS PAGE
TOP